Doorbraak in en met de scholen

De vragen van scholen en schoolbesturen over gepersonaliseerd leren met ICT staan centraal. Deze worden verhelderd, versterkt en gebundeld aangeboden aan aanbieders. Zo wordt massa aan de vraagzijde gemaakt. In het primair onderwijs worden schoolbesturen ondersteund bij het maken van het implementatie- en investeringsplan voor Onderwijs en ICT. Ook worden scholen geholpen met knelpunten die zij zelf lastig kunnen oplossen. In het voortgezet onderwijs gaan scholen onder begeleiding van coaches in Leerlabs aan de slag met door hen ingediende vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ICT.

Doorbraak in de keten

In de keten van toegang tot het gebruik van digitale leermiddelen moeten systemen soepel en betrouwbaar met elkaar samenwerken, ongeacht wie de leverancier is. Ook moeten leraren en leerlingen snel en eenvoudig inzicht hebben in de voortgang van het leerproces. De ontwikkeling en implementatie van standaarden voor bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie over de voortgang van de leerling wordt daartoe versneld. Voor aanbieders komt duidelijkheid over de standaarden die scholen vragen en brengen we ze samen met aanbieders in de praktijk.

Landelijk creëren van de juiste randvoorwaarden

Niet alles kan binnen de school of de keten opgelost worden. Ook landelijke afspraken zijn nodig om innovatie en goed gebruik van ICT te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van goede afspraken om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen. We gaan de landelijke voorwaarden, die nodig zijn om beter gebruik te maken van ICT oplossingen in de onderwijssector, verbeteren.

Nieuws
dinsdag 16 augustus

Circa 8% van de schoollocaties in Nederland heeft geen toegang tot glas of kabel, en is daarmee verstoken van een adequate internetverbinding. Het gaat om ongeveer 800 schoollocaties, waar het gebruik van digitale leermiddelen problematisch is of dat naar verwachting op korte termijn wordt. Kennisnet voerde in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT een marktconsultatie uit om aanbieders te bewegen een aanbod te doen voor deze scholen. 

Infrastructuur, Belemmeringen, Digitaal leermateriaal

woensdag 13 april

De tweede serie Leerlabs van Leerling 2020 is onlangs van start gegaan. 82 scholen verdeeld over 12 Leerlabs gaan tot en met juni 2018 met elkaar aan de slag rondom een vraagstuk over gepersonaliseerd leren. 

Leerlab, Docenten, Gepersonaliseerd leren

vrijdag 8 april

Hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst? Wat moeten zij straks weten en kunnen? En wat moeten wij daarom nú weten en kunnen? Op 10 juni komt de sector primair onderwijs samen op het PO-Raad Congres om met elkaar deze kennis voor morgen op te doen.

ICT, Digitaal leermateriaal

woensdag 6 april

Net als veel scholen onderzoekt u als directie of bestuurder hoe het leerproces op uw school aantrekkelijker, efficiënter en effectiever kan worden vormgegeven. Hoe kunt u invulling geven aan de uitdaging om onderwijs meer te personaliseren? En hoe kunt u de kansen en mogelijkheden van ict daarbij volledig benutten?

Gepersonaliseerd leren, ICT, Digitaal leermateriaal

Partners